UDALERRIA ETA HERRIA

2. ziklorako sekuentzia didaktiko honetan landutako edukiak:
  •   Udala
  •   Udal-zerbitzuak
  •   Merkataritza
  •   Turismoa
  •   Garraiobideak eta komunikazioak